JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Uppsatstävling för abiturienter 2017

Uppsatstävling för abiturienter 2017 har startat!

Bästa abiturient!

Codex vill ge dig, ABI 2017, ett litet smakprov på vad studier vid "juri" kan gå ut på! Det här gör vi genom att ordna en uppsatstävling i juridik för abiturienter i hela svenskfinland. Uppgiften kräver inga förhandskunskaper och de bästa svaren belönas med fina priser!

För att delta i uppsatstävlingen skall du läsa rättsfallet som du hittar längst ner på den här sidan, och sedan skriva en uppsats som svar på rättsfallets knepiga problem. Svarsutrymmet är begränsat till högst två sidor datorskriven text eller fyra sidor handskriven text. För att lösa fallet behöver du inte känna till vad som sägs i lagen. Idén är att var och en argumenterar för och motiverar sin egen åsikt om vad som är rätt och rättvist i fallet. Du skall alltså argumentera för vad du anser att "känns rätt", och du får fritt använda din fantasi. Det finns alltså ingen rätt lösning på fallet!

Priserna i uppsatstävlingen är:
Första plats: En gratis prepkurs ordnad av Codex till årets inträdesprov till juridiska fakulteten vid HU (värde 575 €)
Andra plats: Den dyraste inträdesboken till årets inträdesprov till juridiska fakulteten vid HU (värde ca 150 €)
Tredje plats: Den näst dyraste inträdesboken till årets inträdesprov till juridiska fakulteten vid HU (värde ca 100€)

Dessutom bjuder vi in de 20 bästa skribenterna på en middag i äkta Codex-anda då vi ordnar en ABI-sits den 25 februari! På sitsen utses även tävlingens vinnare. Mera information om sitsen under fliken "Seminarium för inträdessökande och abisits".

Tävlingsuppgiften:

Uppsatstävling 2017

Instruktioner

Tävlingen pågår till den 15 februari 2017!