JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Informationstillfällen

Det finns många olika tillfällen och sätt genom vilka du kan få mera information om studier i juridik, prepkursen och inträdessökandet.

ABI-info: Codex rekryteringsutskott besöker många svenskspråkiga gymnasier under hösten och vintern för att hålla infotillfällen för abiturienter. Meningen med infotillfället är att väcka abiturienternas intresse för studier i juridik. Juridikstuderande vid Helsingfors universitet berättar hur det är att studera juridik på svenska vid den juridiska fakulteten, och under infotillfället berättas det även om processen att söka in och om inträdesprovet.

Codex rekryteringschef och rekryteringsutskott kontaktar skolorna under året, och för tilläggsinformation kan du kontakta rekryteringschef Laura Jaarola per telefon på numret 040 724 4267 eller per e-post på adressen prepkurs@codex.fi.

Universitetets infotillfällen: Representanter från Codex presenterar studier i juridik på olika infotillfällen ordnade av Helsingfors universitet, bl.a. på högskoledagarna.

Seminarium för inträdessökande: På våren ordnar Codex ett informationstillfälle för alla som funderar på att söka in till juridiska fakulteten och delta på prepkursen. Ytterligare information om seminariet hittas under fliken "Seminarium för inträdessökande".

Juridiska fakultetens ansökningsguide: universitetets nätsidor hittar du information riktad till inträdessökande. På sidan har tidigare år även publicerats en ansökningsguide som innehåller mycket viktig information om inträdesprovet och hela inträdesprocessen. Länken till ansökningsguiden kommer att läggas upp här när den väl publiceras. 

Prepkursbroschyren: Codex prepkursbroschyr innehåller information om prepkursens uppbyggnad, inträdessökandet och inträdesprovet. Broschyren skickas till prepkursdeltagare och studiehandledare, och du kan även bekanta dig med broschyren på seminariet för inträdessökande. Du kan även beställa broschyren hem genom att skicka e-post till prepkurs@codex.fi och meddela din postadress.