JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Jubileum

Jubileumsåret 2015

 

Juristklubben Codex r.f:s verksamhetsår 2015 har på många sätt varit ett exceptionellt år för klubben. Klubblokalen på Lönnrotsgatan 30, som varit verksamhetens kärna och knutpunkt i tjugo år, fick ge vika för nya vindar. Sommaren och hösten 2015 präglades av flytten till den nya klubblokalen och medlemmarnas nya hem på Albertsgatan 29. Klubben fick en ny inspektor i maj detta år, och i oktober ordnades den största årsfesten i Codex historia det 75:e jubileumsåret till ära.

I början av detta fullspäckade verksamhetsår låg fokus starkt på att hitta den optimala nya lokalen för Codex och dess medlemmar. Även jubileumsfestligheterna inleddes redan på våren med en gemensam middag för alla Codex styrelsemedlemmar genom tiderna. Vårmiddagen den 22.4.2015 var mycket lyckad, och närmare 130 personer samlades på Börsklubben för att fira Codex. Middagen, där styrelsemedlemmar från sju decennier närvarade, blev samtidigt startskottet för Codex insamling och jubileumsår.

En ytterligare milstolpe i klubbens historia ägde rum den 9.5.2015 då professor Johan Bärlund blev Codex nionde inspektor i ordningen. De styrelser som verkat under avgående inspektor Olli Ryynänens tid samt sittande styrelsen för år 2015 deltog i en middag, ordnad i inspektorernas ära, på Svenska Klubben. Där fick Bärlund under högtidliga former ta emot sin mantel och inspektorsklubba och överta den ansvarsfulla rollen som Codex nuvarande inspektor.

Förberedelserna inför flytten till den nya klubblokalen kulminerade efter vårens långa förhandlingar under ett veckoslut i augusti, då hela Juristklubben Codex i talkoanda flyttade klubbens ägodelar till den nya lokalen. En avskedsfest ordnades i den tomma lägenheten på Lönkka 30 samma veckoslut, då medlemmarna den 22.8.2015 fick ta farväl av den nötta men mycket älskade gamla klubblokalen. Redan följande tisdag ordnades välkomstmiddagen på nya Codex och en rekordstor guliskull välkomnades med pompa och ståt till klubben.

Under vecka 40 ordnade Codex traditionsenligt sin internationella vecka, som även den var rekordstor. 40 juridikstuderande från hela Norden deltog i festligheterna, som nådde sin höjdpunkt under Codex 75:e årsfest på Paasitorni den 2.10.2015. Över 400 inbjudna gäster firade tillsammans jubilaren Codex, och årsfestdeltagarna hade bland annat äran att höra Högsta Domstolens president Pauline Koskelo som hederstalare under kvällen. Jubileumssillisen dagen därpå hade även den rekordmånga deltagare, som underhölls bland annat av Sås&Kopp.

Codex seminarium ”Startup- och tillväxtföretag – En del av det finska ekonomiska ekosystemet” gick av stapeln på Codex den 6.11.2015. Tack vare den nya klubblokalen kunde seminariet i år ordnas i Codex egna utrymmen, något som uppskattades stort av deltagarna. Som avslutning på jubileumsårets festligheter ordnades den 19.11.2015 ett avtäckningstillfälle av donatorsplakaten på Codex, för att tacka alla de donatorer som bidragit till insamlingen för köpet samt renoveringen av den nya klubblokalen. Insamlingen, som inbringade hela 150 000 euro till klubben, möjliggjorde att Juristklubben Codex idag huserar i en lokal som är optimal för klubbens verksamhet.

Ett enormt, ödmjukt tack riktas härmed till gemene Codexare förr och nu, till hedersmedlemmar, donatorer, aktiva alumner, nuvarande och tidigare ordföranden, styrelsemedlemmar, inspektorn och utomstående, som genom ett ofantligt frivilligarbete rott detta år i land. Utan er hade inget av ovanstående lyckats, och utan er hade det heller inte funnits en klubb värd att bevara och jobba stenhårt för.

 

Tack!