JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Codex årsfest

Juristklubben Codex r.f:s år kulmineras på ett traditionsenligt sätt med en årsfest fredagen vecka 40. För mera information beträffande arrangemangen, vänligen kontakta årsfestmarskalkarna på adressen arsfest@codex.fi.

Årsfestmarskalkar 2016:

Alexandra Ståhlberg, Emmi Haataja och Sofia Björkqvist