JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet (RU) har under rekryteringschefens ledning hand om rekryteringen av nya codexare. Organiseringen av Codex prepkurs är utskottets synligaste uppgift. En av utskottets viktigaste uppgifter är dock att utvidga kännedomen om möjligheten att studera juridik på svenska i Helsingfors. Dessutom står utskottsmedlemmarna till tjänst med att presentera studier i juridik vid olika info-tillfällen riktade till abiturienter.

Prepkursen går av stapeln på våren, under månaderna före inträdesprovet. Rekryteringsutskottet sköter organiseringen och de löpande uppgifterna under kursen. På våren organiserar utskottet en riksomfattande uppsatstävling, som riktar sig till de svenskspråkiga abiturienterna. Syftet med uppsatstävlingen är att väcka abiturienternas intresse för juridik. Tidigare kunskap om juridik behövs inte för att kunna delta i tävlingen; tävlingsuppgiften, som utgörs av ett simulerat rättsfall, skall lösas genom väl motiverade argument. Den bästa skribenten belönas med en gratis prepkurs. Mera information om tävlingen hittar du i abi-info/prepkurs-fliken.

Marknadsföringen av Juristklubben Codex r.f. sker på flera olika sätt. Utskottet arrangerar som nämnt informationstillfällen samt en uppsatstävling för abiturienter. Utskottet ser även till att Codex får synlighet i tidningar, i skolor och gymnasier, samt i sociala media. Utöver det ansvarar utskottet för övrig verksamhet som hänför sig till marknadsföringen av Juristklubben Codex r.f. eller rekryteringen av nya medlemmar.

Rekryteringschef

Laura Jaarola

prepkurs[at]codex.fi

Rekryteringsutskottet 2017

Alexandra Ståhlberg, Anna Hernberg, Annika Lindfors, Anton Helanterä, Linda Björkenheim, Sofia Björkqvist, Celinda Nordlund, Charlotta Horsma, Claes-Håkan Backström, Ella Partia, Emmi Haataja, Erik Rosin, Elias Vartio, Fanny Wilhelmsson, Hanna Lindberg, Heidi Lindgren, Ines Anthoni, Isabella Jensen, Jannika Gammals, Jennika Sucksdorff, Jill Winter, Jonna Johansson, Josefine Jahnsson, Fredrik Lassas, Lena Björkholm, Josephine Mattsson, Mikaela Kranck, Milla Löthman, Pernilla Rönnberg, Roosa Junttonen, Sofia Ahlström, Sonja Aaltomaa, Sophie Hoven, Sophie Suvanto, Teresa Lindgren och Tomas Munck