JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Universitetet

Bevakandet av codexares intressen på universitetet har en central ställning i Codex verksamhet. I samverkan med den finska ämnesföreningen Pykälä ry har Codex representanter i samtliga arbetsgrupper och kommittéer på fakulteten, inklusive fakultetsrådet.

Utöver detta har Codex även en representant i Svenska verksamhetsnämnden som bevakar svenska språkets ställning på universitetet.

Via SNÄf (Svenska nationer och Ämnesföreningar) verkar Codex även för sina medlemmars intressen i frågor som berör studentkåren.

Studienämnden fungerar som språkrör för medlemmarna gentemot representanterna i olika instanser samt arbetar för att koordinera hela intressebevakningsverksamheten.

 

Codex representanter kalenderåret 2017:

Fakultetsrådet: Rita Härmälä, suppleant Janne Helaskoski

Undervisningsskicklighetskommittén: Elin Jungar, suppleant Milla Löthman

Stipendiekommittén: Sofia Ahlström, suppleant Milla Löthman

SNÄf: Janne Helaskoski