JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Arbetslivet

Arbete under studietiden

Juristklubben Codex strävar efter att erbjuda sina medlemmar möjligheten att hitta arbete inom den egna branschen redan under studietiden. Förutom genom olika företagsbesök till en mängd varierande arbetsgivare sker detta genom att olika företag och andra arbetsgivare meddelar Codex om praktikplatser och arbetsmöjligheter som Codex sedan informerar sina medlemmar om.

Intresserad av att lämna en arbetsannons?

Arbetsannonser kan skickas till Codex klubblokal där det finns en anslagstavla eller elektroniskt till juristklubben@codex.fi. De arbetsannonser som skickas elektroniskt vidarebefordras till våra medlemmar genom e-post. Det är också möjligt att annonsera via medlemstidningen Codexpressen som utkommer 7 gånger om året. Vid annonsering i Codexpressen skall man vara i kontakt med Codex chefredaktör Stella Aarne (chefred[a]codex.fi).

Övrig intressebevakning med anknytning till arbetslivet

Juristklubben Codex är medlemsförening i Finlands Juristförbund. Därmed har alla Codex-medlemmar möjlighet till gratis medlemsskap i förbundet under sin studietid.

I Juristförbundet följer man upp bl.a. juridikstuderandes sysselsättning och löneutveckling. Även lönerekommendationerna hör till studerandenas intressebevakning på förbundsnivå.

För närvarande representeras Codex i Juristförbundet av Rita Härmälä som är medlem i förbundets Studerandeutskott. Karin Cederlöf är i egenskap av studerandeombudsman medlem i utskottet. Förutom dessa sitter flera codexare i olika utskott inom förbundet. Självfallet representerar alla codexare huvudsakligen juridikstuderande, men samtidigt står det klart att det är i alla codex-medlemmarnas intressen att bevaka svenskspråkigas intressen på förbundsnivå.

 

Mer info om Juristförbundet och dess förmåner för medlemmar hittas på adressen http://www.lakimiesliitto.fi .