JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Övrig intressebevakning

Juridikstuderande har ofta gemensamma mål och därför är det viktigt för Codex att upprätthålla goda förhållanden med sina vänföreningar. Inom Finland sker intressebevakningen närmast i samarbete med Pykälä ry., men Codex upprätthåller regelbundet kontakt även med andra juridikstuderandeföreningar i Finland (Justus ry/rf, Lex ry, Artikla ry, Judica och Stadga). Därutöver håller Codex kontakt med andra studerandeföreningar i Helsingfors.

I egenskap av svenskspråkig ämnesförening har Codex naturligtvis goda förbindelser med andra föreningar i Sverige och i övriga Norden. Det Nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska sekretariatet och gemensamma möten mellan föreningars ordföranden (Nordiska presidiet).

I övrigt samarbetar Juristklubben Codex med Juridiska Föreningen i Finland. Juridiska föreningen i Finland är en vetenskaplig förening som ordnar diskussionsmöten och publicerar vetenskapliga skrifter. Codexare deltar ofta i diskussionsmötena och ibland har dessa ordnats i Codex klubblokal.