JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Allmänt

I Juristklubben Codex stadgor står det att

Klubbens ändamål är att verka bland svenskspråkiga jurisstuderande vid Helsingfors universitet. Den strävar till att bibringa medlemmarna juridiska insikter, tillvarata deras gemensamma intressen bl.a. beträffande studier, övrig utbildning och arbetsmöjligheter samt stärka kamratskapet bland medlemmarna (3 §).

På dessa sidor presenteras Codex mångsidiga verksamhet. Codex tjänster, klubbar och övrigt program vars syfte är att se till att Codex kan erbjuda alla sina medlemmar intressant program och allmän trivsel. Den mångsidiga verksamheten förstärker kamratskapet bland medlemmarna och kan sägas utgöra grunden för den hos medlemmarna rådande Codex-andan...