JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Club Lejonhjärta

Club Lejonhjärta är ett i huvudsak svenskspråkigt lag som deltar i Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna. I laget finns det sex deltagare med åtminstone en person vars modersmål är finska. Tävling har tidigare gått under namnet Det Sporrong Lönnrothska Priset efter fallet Sporrong och Lönnroth mot Sverige i den Europeiska Människorättsdomstolen och har gett upphov till tävlingens smeknamn ”Splö”.

Tävlingen är indelad i en skriftlig fas som går av stapeln februari-mars och en muntlig final i juni som roterar mellan de nordiska huvudstäderna. I år ordnas finalen i Helsingfors.

Deltagande i rättegångstävlingen ersätter ett övningsseminarium och berättigar till 16 studiepoäng.

Ett infotillfälle om tävlingen och antagningen till laget sker varje år i november-december. Mera information följer närmare.

www.lejonhjarta.fi