JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Webtjänsten Fråga

Juristklubben Codex samarbetar med det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan genom att ge juridiska kommentarer till frågor som unga människor i åldern 13-29 ställer.

Samarbetet sker via Luckans internetbaserade tjänst Fråga. Alltid när en fråga med juridisk ankytning ställs får Codex kommentera det. Den juridiska expertisen är inte på något vis begränsad, eftersom frågorna kan handla om allt möjligt som unga människor funderar på. Syftet är således inte att handha ärenden slutgiltigt eller uppgöra handlingar. Codex rättshjälp kommenterar frågorna endast på allmän nivå. Vanligen berör frågorna arbetsrättsliga och straffrättsliga ärenden. Det är inte ovanligt med t.ex. frågor som gäller sommararbete.

Webtjänsten Fråga finns under länken nedan:

http://luckan.fi/portfolio/fraga-fi/