JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Betänkande gällande de juridiska fakulteternas framtida inträdesförfarande

Ordförandena för ämnesföreningarna vid de juridiska fakulteterna i Finland har tillsammans tagit ställning till det möjliga, framtida inträdesprovsförfarandet. Läs betänkandet här.