JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Ellen Eftestøl-Wilhelmsson ny svenskspråkig professor i civil- och handelsrätt

Juristklubben Codex r.f. gratulerar docent Ellen Eftestøl-Wilhelmsson till den svenskspråkiga professuren i civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet!