JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Lediganslagna stipendier

Härmed lediganslås följande stipendier:

Stipendier ur Fröken Elna Porthins fond

Ur Fröken Elna Porthins fond utdelas stipendier till finlandssvenska juris studerande. Vid bedömningen beaktas sökandens studiemeriter, ekonomisk ställning och aktivitet inom Juristklubben Codex r.f. Skriftliga ansökningar skall riktas till Stipendienämnden för Elna Porthins fond och inlämnas till Juristklubben Codex r.f. senast onsdagen 21.9.

Stipendium ur Frans Palmros fond

Ur Frans Palmros fond utdelas ett stipendium till juris studerande. Skriftliga ansökningar riktas till Juristklubben Codex r.f:s styrelse och inlämnas senast onsdagen 21.9.

Ansökningar kan skickas elektroniskt till adressen ordf@codex.fi eller inlämnas i ordförande-facket i styrelserummet. Eventuella frågor kan riktas till ordförande Karin Cederlöf.