JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Jubileumsfondens stipendier lediganslagna!

Jubileumsfondens stipendier för år 2017 har lediganslagits. Ansökningstiden pågår till tisdagen den 28.2.2017 kl. 21.00.

Stipendium ur Juristklubben Codex r.f.:s Jubileumsfond kan beviljas åt svenskspråkig juris studerande vid Helsingfors universitet för ämnesstudier utmlands. I andra hand beviljas stipendier för fortsättningsstudier. 

Vid behandlingen av ansökningarna beaktas följande kriterier:

- resans syfte och mål, inklusive studiernas art och innehåll

- aktivitet Juristklubben Codex r.f. till fromma

- studiemeriter

- sökandens ekonomiska ställning

Ansökan ska riktas till Jubileumsfondens stipendienämnd och dessa kan per post skickas till Juristklubben Codex r.f., Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors eller per e-post till ordf@codex.fi. Eventuella frågor gällande Jubileumsfondens stipendier kan riktas till ordförande Rita Härmälä.