JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Codex har tagit ställning för behållandet av inträdesprov i antagningen av nya studerande

Inträdesprov är den jämlikaste och mest rationella metoden för att anta nya studerande att studera det juridiska ämnesområdet. Juridiska utbildningar bör även i framtiden använda sig av urvalsprov i antagningen av nya studerande. Detta är något som Juristklubben Codex tagit ställning för, bland annat i insändaren som publicerats i Hufvudstadsbladet 31.3.2017.

Länk till den elektroniska versionen: http://www.hbl.fi/artikel/behall-intradesprov-for-jurister/