JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Allmänt

Juristklubben Codex har sedan år 2000 haft ett rättshjälpsutskott som erbjudit svenskspråkig juridisk rådgivning åt studerande i Finland. År 2010 utvidgades utskottets verksamhet till att även omfatta andra ungdomar. Nuförtiden samarbetar rättshjälpsutskottet med Luckan i dess webtjänst Fråga som går ut på att upprätthålla ett forum för unga människor som vill fråga anonymt. Codex rättshjälp kommenterar dessa frågor vid behov, d.v.s. om det finns en juridisk anknytning i dem. HUS stöder rättshjälpsutskottets verksamhet.