JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Codex seminarium

Allmänt om Juristklubben Codex seminarium

Codex ordnar årligen ett högklassigt seminarium gällande ett aktuellt juridiskt tema. Seminariet är främst riktat till unga jurister, särskilt tidigare Codexare, men marknadsförs på en bred skala. Bland deltagarna ses allting från nyligen utexaminerade jurister till professorer och delägare på de största advokatbyråerna. Beroende på tema har seminariet lockat också aktörer inom den aktuella branschen. Under senare år har Codex också infört en studerandekvot, vilket tillåter att några ivriga codexare också får en chans att delta.

Traditionellt har seminariets tema varit relaterat till en aktuell juridisk fråga som väcker intresse inom affärsjuridiska advokatbyråer. Från tidigare år kan nämnas teman som företagshemligheter, företags självreglering, revideringen av aktiebolagslagen och Corporate Govenance. Talarna på seminariet har alltid varit väldigt sakkunniga och högt värdesatta personer inom branschen. Vid talarstolen har man under årens lopp bland annat sett Pauliine Koskelo, Leif Sevón, Christoffer Taxell och Seppo Villa. Seminariecheferna har alltid fått erfara ett enastående positivt bemötande av olika branschers sakkunniga. Detta stöd har varit extremt värdefullt för att göra Codex seminarium till ett så vällyckat årligt evenemang.

Traditionellt anordnas seminariet i början av november, i samband med Codex gamylsits. Under dagen talar ofta fyra eller fem föreläsare och ordet leds av en ordförande, som också leder en paneldebatt på eftermiddagen. Under dagen serveras det också en tre rätters lunch och mellan föreläsningarna hålls pauser med förfriskningar.

Seminariechefen står för de huvudsakliga arrangemangen. Seminariechefen utses för ett år i taget under Codex valmöte. Ekonomiutskottet - särskilt ekonomiutskottets ordförande - och tidigare års seminariechefer hjälper dessutom till med arrangemangen. Agerandet som seminariechef är en krävande och ansvarsfull uppgift, men det ger också väldigt nyttiga erfarenheter och färdigheter.