JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas 24.5.2017 klockan 10-14. Urvalslitteraturen publiceras i två pass. Den  första boken publiceras 28.3 och den andra 4.4.

Urvalsprovet består av fem frågor. Frågorna kan vara t.ex. rättsfall, essäer, begreppsförklaringar eller flervalsfrågor. Provtiden är fyra timmar, och provtillfället fungerar ganska långt enligt samma mönster som en studentskrivning. Resultaten publiceras ungefär en månad efter urvalsprovet.

Inträdeslitteraturen består i år av två böcker:

1. Torgny Håstad et al.: Civilrättens grunder (ISBN 978-91-7678-918-6), Iustus Förlag AB 2016, s. 25-346

2. Titeln ges ut på studieinfo.fi 4.4 kl. 15

Via länkarna nedan kan du läsa mera om provet, antagningsförfarandet och urvalskraven. På fakultetens hemsida hittar du även gamla urvalsprov och modellsvar.

Studieinfo.fi: https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.59575297276

Universitetets hemsida om utbildningsprogrammet för rättsnotarie och juris magister: https://www.helsinki.fi/sv/utbildningsprogrammet-for-rattsnotarie-rattsnotarie-och-juris-magister-3-ar-2-ar/1.2.246.562.17.59575297276

Fakultetens hemsida med tidigare urvalsprov: http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/index-uusi.html