Behåll inträdesprovet!

Inträdesprov är den jämlikaste och mest rationella metoden för att anta nya studerande att studera det juridiska ämnesområdet. Juridiska utbildningar bör även i framtiden använda sig av urvalsprov i antagningen av nya studerande. Detta är något som Juristklubben Codex tagit ställning för, bland annat i bildens insändare som publicerats i Hufvudstadsbladet 31.3.

Länk till den elektroniska versionen på HBL:s hemsidor:https://www.hbl.fi/artikel/behall-intradesprov-for-jurister/