Anmälan till Codex seminarium 2017 är nu öppen!

Anmälan till Codex seminarium 2017 är nu öppen!

Seminariet med temat ”Vem har rätten till data?” äger rum fredagen den 20.10. kl. 8.30–13.00.
Seminariets föreläsare kommer att beröra det ytterst aktuella och intressanta ämnet data ur flera juridiska aspekter; Vem äger data? Kan data användas som handelsvara? Hur använder storföretag data idag och imorgon? Internet of Things. Data ur konkurrensrättslig synpunkt.

Missa inte chansen att ta del av spännande och lärorika föreläsningar och diskussioner kring ämnet som rör oss alla. Säkra din plats vid årets seminarium och anmäl dig redan idag!


Anmälningsblankett och ytterligare information om seminariet hittas på www.codex.fi/codex-seminarium.