Codex nya stadgar har godkänts!

Codex nya stadgar har godkänts av allmänna mötet 6/2017 och idag registrerats hos Patent- och registerstyrelsen!

De största ändringarna gäller rollen som vice ordförande i styrelsen samt tidpunkter för föreningens allmänna möten. Titeln vice ordförande är inte längre bunden till internationella sekreterarens post, utan varje styrelse får inom sig besluta om vem som är vice ordförande. Reglerna kring tidpunkterna för allmänna möten luckrades upp för att möjliggöra en flexiblare tidtabell med tanke på Codex val- och årsmöten.

Föreningens nya stadgar hittar du under fliken Föreningen – Allmänt – Stadgar.