Codex styrelse 2018 vald!

Grattis till den nyvalda styrelsen 2018!

Styrelsen består av:
Ordförande – Nora Liimatainen
Sekreterare – Anna Hernberg
Skattmästare – Erik Rosin
Studienämndsordförande – Claes Backström
Rekryteringschef – Alexandra Ståhlberg
Programutskottsordförande – Lena Björkholm
Internationell sekreterare – Saara Mantere
Chefredaktör – Isabella Jensen