Jubileumsfondens stipendier lediganslagna!

Jubileumsfondens stipendier har lediganslagits 31.1.2018 och ansökningstiden pågår till och med torsdagen den 1 mars 2018.

Stipendium ur Juristklubben Codex r.f:s Jubileumsfond kan beviljas åt svenskspråkig juris studerande vid Helsingfors universitet för ämnesstudier utomlands. I andra hand beviljas stipendier för fortsättningsstudier.

Vid behandlingen av ansökningarna beaktas följande kriterier:

– resans syfte och mål, inklusive studiernas art och innehåll
– aktivitet Juristklubben Codex r.f. till fromma
– studiemeriter
– sökandens ekonomiska ställning

Ansökan ska riktas till Jubileumsfondens stipendienämnd och dessa kan per post skickas till Juristklubben Codex r.f., Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors eller per e-post till ordf@codex.fi.

Eventuella frågor gällande Jubileumsfondens stipendier kan riktas till Juristklubben Codex r.f:s ordförande Nora Liimatainen per e-post (ordf@codex.fi).