Codex dataskyddsbeskrivning publicerad!

I syfte att göra behandlingen av personuppgifter på Codex transparent har en dataskyddsbeskrivning utfärdats i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (2016/679) som tillämpats från och med den 25 maj 2018.

Dataskyddsbeskrivningen anger exempelvis vilka personuppgifter som samlas in och för vilka ändamål. Beskrivningen har publicerats på Codex webbplats den 24 maj och kan läsas bakom denna länk.