Anmälan till Codex seminarium 2018 är nu öppen!

Anmälan till Codex seminarium 2018 är nu öppen!

Seminariet med temat ”Investering i förnybar energi” äger rum fredagen den 2.11. kl. 8.30–13.30.
Seminariets talare behandlar bland annat följande frågor: Är det lönsamt att investera i förnybar energi i ljuset av nuvarande reglering? Hur finansieras nya vindkraftsprojekt och hur samverkar de privata och offentliga medlen i projektfinansiering? Vilken är marknaden för Corporate PPA:s?

Missa inte chansen att ta del av spännande och lärorika föreläsningar och diskussioner kring det ytterst aktuella ämnet. Säkra din plats vid årets seminarium och anmäl dig redan idag!

Anmälningsblankett och ytterligare information om seminariet hittas på www.codex.fi/codex-seminarium.