Aktuellt om prepkursen

Hej!

I och med den rådande situationen med Corona-viruset har det kommit många frågor angående prepkursens ordande samt urvalsprovet. Vi på Juristklubben Codex följer aktivt med myndigheternas anvisningar, och i nuläget är vår målsättning att ordna prepkursen som planerat. De åtgärder som vi kommer att vidta är att minimera gruppstorleken, så att så få människor som möjligt har kontakt med varandra samtidigt och att myndigheternas linjer därmed följs. Vi kommer givetvis att informera er genast ifall läget ändras.

Angående fakultetens urvalsprov är utgångspunkten att det ska ordnas som planerat. Vi inväntar mer information och vi kommer att meddela er direkt då universitetet har fattat vidare beslut angående urvalsproven.

OBS! Ändringar i svarsteknikkursens tidtabell: svarsteknikkursens första lektioner kommer att hållas 16.-17.4. istället för 14.-15.4. En del av grupperna kommer även att behöva ha lektioner dagstid, för att gruppstorleken ska kunna hållas så liten som möjligt.

OBS! Ändringar i prepkursens tidtabell: prepkursens datum kommer fortsättningsvis vara samma, men lektioner kommer även hållas dagstid för att minimera gruppstorleken.

Det inledande och avslutande tillfället kommer att ordnas ifall läget så tillåter. All väsentlig information som skulle ha givits på dessa tillfällen kommer att erbjudas åt deltagarna oavsett om tillfällen ordnas eller inte.

Viktigast för oss är självklart er hälsa, och tveka inte att höra av er ifall ni har några frågor angående prepkursen eller urvalsprovet. Vi uppmanar er att aktivt följa våra kanaler på Instagram och Facebook, samt denna webbplats på vilken vi kommer att uppdatera aktuell information om situationens utveckling.

Ni kan kontakta mig på prepkurs@codex.fi eller +358 40 3540423 ifall ni har några frågor angående detta.

Matilda Vainio,
Rekryteringschef