Codex Seminarium 2022 – Brottslighet i näringslivet Seminariet äger rum fredagen den 28 oktober kl. 8.30–15.15 […]
Kommande händelser
  • Spader A:s årsfest december 2, 2023
  • Tennis med Tennisklubben december 3, 2023
  • Hip Hop-dans december 4, 2023
© Juristklubben Codex rf