Härmed lediganslås Jubileumsfondens stipendier för år 2023. Ansökningstiden pågår fram till onsdagen den 1 mars 2023. […]
Kommande händelser
  • Sommarsits juli 20, 2024 – juli 21, 2024
  • Vestra tough but fair race september 12, 2024 kl. 17:00 – 20:00
  • Codexveckan oktober 1, 2024 – oktober 6, 2024
© Juristklubben Codex rf