Härmed lediganslås Jubileumsfondens stipendier för år 2023. Ansökningstiden pågår fram till onsdagen den 1 mars 2023.

Stipendium ur Juristklubben Codex rf:s jubileumsfond kan beviljas en svenskspråkig jurisstuderande vid Helsingfors universitet för en resa utomlands, vars syfte är att förkovra studentens ämneskunskaper. I andra hand kan stipendium utgå för fortsatta studier.

Vid behandling av ansökningar beaktar stipendienämnden följande kriterier:

  • resans syfte och mål, inklusive studiernas art och innehåll
  • aktivitet Juristklubben Codex rf till fromma
  • sökandens studiemeriter
  • sökandens ekonomiska ställning

Ansökan riktas till Jubileumsfondens stipendienämnd. Ansökningarna kan skickas per post till Juristklubben Codex rf, Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors eller per e-post till ordf@codex.fi. I och med att studiemeriter beaktas i ansökningsprocessen, bör ett prestationsutdrag över avlagda studier bifogas till ansökan.

Eventuella frågor gällande Jubileumsfondens stipendier kan riktas till ordf@codex.fi.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Kommande händelser
  • Sommarsits juli 20, 2024 – juli 21, 2024
  • Vestra tough but fair race september 12, 2024 kl. 17:00 – 20:00
  • Codexveckan oktober 1, 2024 – oktober 6, 2024
© Juristklubben Codex rf