Codexare! Härmed lediganslås följande stipendier:   STIPENDIER UR FRÖKEN ELNA PORTHINS FOND  Ur Fröken Elna Porthins fond utdelas stipendier till finlandssvenska juris studenter. Vid bedömningen […]
Kommande händelser
  • Sommarsits juli 20, 2024 – juli 21, 2024
  • Vestra tough but fair race september 12, 2024 kl. 17:00 – 20:00
  • Codexveckan oktober 1, 2024 – oktober 6, 2024
© Juristklubben Codex rf