Sedan våren 1998 har det ordnats ett skilt urvalsprov för svenskspråkiga sökande till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Eftersom Juristklubben Codex r.f. bevakar de svenskspråkiga studenternas intressen och arbetar för att trygga den svenskspråkiga juristutbildningen i Finland, ligger det i vårt intresse att hjälpa dem som är intresserade av juridikstudier och vill söka in till den juridiska fakulteten. I detta syfte organiserar Codex årligen en prepkurs. Prepkursen har ordnats sedan år 1962, vilket betyder att kursen arrangeras för 63:e gången år 2024.

På dessa sidor hittar du mycket nyttig information om vår prepkurs, som är avsedd för dig som söker in till den juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Codex rekryteringschef och rekryteringsutskott ansvarar för prepkursen och finns till för att just du ska få all den stöd du behöver under inträdesvåren. Vi besvarar mer än gärna på frågor angående studier i juridik, inträdesförfarandet samt Codex prepkursen. Det finns inga dumma eller onödiga frågor – tveka därmed inte att ta kontakt med vår rekryteringschef Sofia Eronen per telefon eller e-post.

Med hjälp av Codex förmånliga prepkurs har inträdessökande kommit in till juridiska fakulteten redan i över femtio år. Vårt mål är att stöda inträdessökande på vägen mot en studieplats i vårt lands ledande juridiska forsknings- och undervisningsenhet och prepkursen är vårt sätt att förverkliga detta mål. På Codex prepkurs undervisas prepkursdeltagarna av juris studeranden som själv suttit i samma sits och vet vad som är avgörande för att bli antagen. Prepkursdeltagarna blir undervisade i svarsteknik och urvalsprovslitteraturens innehåll samt förses med värdefulla tips och svar på frågor under hela inträdesvåren fram till urvalsprovet. Prepkursen är således ett effektivt sätt att investera i den framtid du drömmer om!

Följ oss på Instagram och gilla vår Facebook sida för att hålla dig uppdaterad med den senaste informationen avseende urvalsprovet och prepkursen.

Skulle du ha några som helst frågor angående prepkursen eller inträdesförfarandet i allmänhet, är det bara att med låg tröskel ta kontakt med vår rekryteringschef.

Vi ses på Codex prepkurs!

Sofia Eronen
Rekryteringschef 2024
rekry@codex.fi
+358 45 866 9022

© Juristklubben Codex rf