För inträdessökande

Sedan våren 1998 har det ordnats ett skilt urvalsprov för svenskspråkiga sökande till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Eftersom Juristklubben Codex r.f. bevakar de svenskspråkiga studenternas intressen och arbetar för att trygga den svenskspråkiga juristutbildningen i Finland, ligger det i vårt intresse att hjälpa dem som är intresserade av juridikstudier och vill söka in till … Fortsätt läsa För inträdessökande