Anmälan om trakasserier eller diskriminering

Juristklubben Codex r.f:s jämställdhets- och likabehandlingsplan

Detta är ett formulär genom vilket du kan anmäla ifall du har blivit utsatt för trakasserier eller diskriminering, eller ifall du anser att något evenamng, eller beteendet under evenamnget, varit diskriminerande eller trakasserande.

Du kan göra anmälan anonymt, men utredningen av händelsen underlättas avsevärt ifall du uppger ditt namn. Detta formulär är strikt konfidentiellt, och kommer endast att läsas av styrelsen.