Anmälan till Codex seminarium 2017 är nu öppen!

Anmälan till Codex seminarium 2017 är nu öppen!

Seminariet med temat ”Vem har rätten till data?” äger rum fredagen den 20.10. kl. 8.30–13.00.
Seminariets föreläsare kommer att beröra det ytterst aktuella och intressanta ämnet data ur flera juridiska aspekter; Vem äger data? Kan data användas som handelsvara? Hur använder storföretag data idag och imorgon? Internet of Things. Data ur konkurrensrättslig synpunkt.

Missa inte chansen att ta del av spännande och lärorika föreläsningar och diskussioner kring ämnet som rör oss alla. Säkra din plats vid årets seminarium och anmäl dig redan idag!


Anmälningsblankett och ytterligare information om seminariet hittas på www.codex.fi/codex-seminarium.

Behåll inträdesprovet!

Inträdesprov är den jämlikaste och mest rationella metoden för att anta nya studerande att studera det juridiska ämnesområdet. Juridiska utbildningar bör även i framtiden använda sig av urvalsprov i antagningen av nya studerande. Detta är något som Juristklubben Codex tagit ställning för, bland annat i bildens insändare som publicerats i Hufvudstadsbladet 31.3.

Länk till den elektroniska versionen på HBL:s hemsidor:https://www.hbl.fi/artikel/behall-intradesprov-for-jurister/