AI – juristens ersättare eller högra hand? En viktig och uppskattad tradition på Juristklubben Codex rf […]
Codexare! Härmed lediganslås följande stipendier:   STIPENDIER UR FRÖKEN ELNA PORTHINS FOND  Ur Fröken Elna Porthins fond utdelas stipendier till finlandssvenska juris studenter. Vid bedömningen […]
Härmed lediganslås Jubileumsfondens stipendier för år 2023. Ansökningstiden pågår fram till onsdagen den 1 mars 2023. […]
Vill du bli jurist?  Codex prepkurs anmälan är öppen och stänger 10.4 kl. 23.59. Anmäl dig […]
Codex Seminarium 2022 – Brottslighet i näringslivet Seminariet äger rum fredagen den 28 oktober kl. 8.30–15.15 […]
Styrelsen består av: Ordförande: Lukas Bremer Sekreterare: Sonja Wallin Studienämndsordförade: Roope Järvinen Skattmästare: David Strauss Programutsk.ordf.: […]
Kommande händelser
  • Spader A:s årsfest december 2, 2023
  • Tennis med Tennisklubben december 3, 2023
  • Hip Hop-dans december 4, 2023
© Juristklubben Codex rf