Codex styrelse 2018 vald!

Grattis till den nyvalda styrelsen 2018!

Styrelsen består av:
Ordförande – Nora Liimatainen
Sekreterare – Anna Hernberg
Skattmästare – Erik Rosin
Studienämndsordförande – Claes Backström
Rekryteringschef – Alexandra Ståhlberg
Programutskottsordförande – Lena Björkholm
Internationell sekreterare – Saara Mantere
Chefredaktör – Isabella Jensen

 

Codex nya stadgar har godkänts!

Codex nya stadgar har godkänts av allmänna mötet 6/2017 och idag registrerats hos Patent- och registerstyrelsen!

De största ändringarna gäller rollen som vice ordförande i styrelsen samt tidpunkter för föreningens allmänna möten. Titeln vice ordförande är inte längre bunden till internationella sekreterarens post, utan varje styrelse får inom sig besluta om vem som är vice ordförande. Reglerna kring tidpunkterna för allmänna möten luckrades upp för att möjliggöra en flexiblare tidtabell med tanke på Codex val- och årsmöten.

Föreningens nya stadgar hittar du under fliken Föreningen – Allmänt – Stadgar.

Anmälan till Codex seminarium 2017 är nu öppen!

Anmälan till Codex seminarium 2017 är nu öppen!

Seminariet med temat ”Vem har rätten till data?” äger rum fredagen den 20.10. kl. 8.30–13.00.
Seminariets föreläsare kommer att beröra det ytterst aktuella och intressanta ämnet data ur flera juridiska aspekter; Vem äger data? Kan data användas som handelsvara? Hur använder storföretag data idag och imorgon? Internet of Things. Data ur konkurrensrättslig synpunkt.

Missa inte chansen att ta del av spännande och lärorika föreläsningar och diskussioner kring ämnet som rör oss alla. Säkra din plats vid årets seminarium och anmäl dig redan idag!


Anmälningsblankett och ytterligare information om seminariet hittas på www.codex.fi/codex-seminarium.

Behåll inträdesprovet!

Inträdesprov är den jämlikaste och mest rationella metoden för att anta nya studerande att studera det juridiska ämnesområdet. Juridiska utbildningar bör även i framtiden använda sig av urvalsprov i antagningen av nya studerande. Detta är något som Juristklubben Codex tagit ställning för, bland annat i bildens insändare som publicerats i Hufvudstadsbladet 31.3.

Länk till den elektroniska versionen på HBL:s hemsidor:https://www.hbl.fi/artikel/behall-intradesprov-for-jurister/