Club Lejonhjärta är ett i huvudsak svenskspråkigt lag som deltar i Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna. Laget har sex medlemmar varav åtminstone en person har finska som modersmål. Tävlingen har tidigare gått under namnet Det Sporrong Lönnrothska Priset efter fallet Sporrong och Lönnroth mot Sverige i den Europeiska Människorättsdomstolen och har gett upphov till tävlingens smeknamn ”Splö”.

Tävlingen är indelad i en skriftlig fas som går av stapeln februari-mars och en muntlig final i juni. Värdskapet för finalen roterar årligen mellan de nordiska huvudstäderna. År 2020 ordnas finalen i Köpenhamn.

Deltagande i rättegångstävlingen ersätter ett seminariearbete och berättigar till 16 studiepoäng.

Ett infotillfälle om tävlingen och antagningen till laget sker varje år i november-december. Mera information följer närmare.

www.lejonhjarta.fi

© Juristklubben Codex rf