Juristklubben Codex håller kontakt med före detta codexare på flera olika sätt. Det ordnas gemensamma evenemang för både studerande och färdigblivna, bland annat den traditionella gamylsitsen, Codex seminarium och Codex årsfest. Till saken hör att många codexare blir ständiga medlemmar efter att de utexaminerats.

Intresserad av att bli ständig medlem i Codex?

Juristklubben Codex erbjuder utexaminerade codexare möjlighet att bli ständiga medlemmar i klubben. Ständigt medlemskap kostar 70 € och i priset ingår en ettårig prenumeration på Codexpressen. För att anhålla om ständigt medlemskap kan man kontakta Codex sekreterare Sofia Söderholm (sekr[at]codex.fi).

© Juristklubben Codex rf