Juristklubben Codex r.f:s år kulmineras på ett traditionsenligt sätt med en årsfest fredagen vecka 40. För mera information beträffande arrangemangen, vänligen kontakta årsfestmarskalkarna på e-postadressen arsfest[at]codex.fi.

Årsfestmarskalkar 2024

Robin Wegelius, Emilia Wuolijoki och Sofia Mäkelä

© Juristklubben Codex rf