Codex årsfest

Juristklubben Codex r.f:s år kulmineras på ett traditionsenligt sätt med en årsfest fredagen vecka 40. För mera information beträffande arrangemangen, vänligen kontakta årsfestmarskalkarna på e-postadressen arsfest[at]codex.fi.

 

Årsfestmarskalkar 2018

Alexander Eriksson, Hanna Lemberg och Helena Karlsson.