Codex prepkurs

Sedan våren 1998 har det ordnats ett skilt urvalsprov för svenskspråkiga sökande till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Eftersom Juristklubben Codex r.f. bevakar de svenskspråkiga studenternas intressen och arbetar för att trygga den svenskspråkiga juristutbildningen i Finland ligger det i vårt intresse att hjälpa dem som är intresserade av juridikstudier och som vill söka in till den juridiska fakulteten. I detta syfte organiserar Codex årligen en prepkurs. Prepkursen har ordnats sedan år 1962, vilket betyder att kursen arrangeras för 60:e gången år 2021.

År 2021 beviljas det sammanlagt 22 studieplatser för svenskspråkiga studerande vid juridiska fakulteten i Helsingfors universitet.

För att bli antagen till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet krävs att du arbetar målmedvetet. En god framgång i studentskrivningarna är en bra början men detta måste kombineras med framgång i det slutligen avgörande urvalsprovet. Det krävs att du behärskar den juridiska text du läst, att du kommer ihåg den och att du kan tillämpa den genom att lösa rättsfall. Att läsa juridisk text är något helt nytt för de flesta och det är vår uppgift här på Codex att hjälpa dig i processen.

Prepkursen stöder dig på många sätt under inträdesvåren. Under svarsteknikkursen lär du dig hurdana frågor som kan ställas i inträdesprovet och grunderna till hur dessa frågor ska besvaras.  På rättsfallslösningskursen lär tutorer dig tekniken för hur man skall lösa rättsfall i inträdesprovet. Tutorerna finns också där för att hjälpa till om du har frågor gällande urvalsprovslitteraturen.  De simulerade inträdesproven ger dig chansen att testa dina kunskaper och uppleva hur det riktiga inträdesprovet kommer att kännas. Under prepkursen ordnas även andra stödande tillfällen och du får material som stöder dig i din inlärning. För mera information om kursens uppbyggnad, se fliken “Innehåll, pris och anmälan”.

Under de tre senaste åren har i medeltal 88% av alla personer som beviljades en svenskspråkig studieplats vid Helsingfors universitets juridiska fakultet i Helsingfors gått Codex prepkurs!

För mera information om prepkursverksamheten kan du kontakta:

Celia Seppänen
Rekryteringschef 2021
prepkurs@codex.fi
+358 45 2628922

Juristklubben Codex r.f.
Albertsgatan 29 B
00180 Helsingfors