Innehåll, pris och anmälan

Vissa lär sig genom att läsa, andra genom att lyssna, och en del genom att göra något själv. På Codex prepkurs finns något för alla. På prepkursen lär du dig både innehållet i inträdesböckerna och den ytterst viktiga svarstekniken i inträdesprovet. Dessutom får du chansen att testa dina kunskaper i simulerade prov före själva inträdesprovet.

Prepkursen består av följande delar (vänligen notera att datumen är preliminära och Codex förbehåller sig rätten att ändra datumen):

Svarsteknikkurs 15.-16.4. eller 22.-23.4.: Kursen varar i två dagar, antingen 15.-16.4. eller 22.-23.4, det vill säga en grupp har undervisning under 15.-16. och den andra 22.-23. Tanken är att kursen ordnas före inträdeslitteraturen publiceras. Under kursen blir deltagarna bekanta med hurdana frågor det brukar ställas i inträdesprovet samt med grunderna för den juridiska svarstekniken, som är avgörande att behärska i inträdesprovet. Svarstekniken kan vara svårbemästrad i början men det är oerhört viktigt att bygga upp ett logiskt svar under inträdesprovet.

Inledande tillfälle för prepkursen 26.4: På tillfället berättar rekryteringschefen allt som är viktigt att veta om under vårens lopp, som exempelvis prepkursens exakta tidtabeller. På tillfället kommer även gästföreläsare att presentera sina bästa lästips och knep för hur man kan hålla motivationen uppe under läsandet.

Aktiva smågruppsövningar + fördjupande kurs 3-7.5, 10-12.5, 14.5, 17-19.5: Smågruppsövningarna motsvarar den tidigare rättsfallslösningskursen, men nu ligger fokus på att deltagarna får lösa många olika typer av uppgifter som kan komma i urvalsprovet. Smågruppsövningarna utgör huvuddelen av prepkursen. Under smågruppsövningarna delas deltagarna in i mindre grupper där de med ledning av våra kunniga tutorer fördjupar sig i den knepiga svarstekniken. Tutorerna går igenom inträdeslitteraturen på lektionerna och de utgör således ett utmärkt tillfälle för deltagarna att ställa frågor och diskutera svåra ämnen som kommit upp i litteraturen. Deltagarna får även göra olika typer av uppgifter som baserar sig på inträdeslitteraturen och genom detta lär de sig att tillämpa sitt kunnande i praktiken. Inlärningen stöds av miniföreläsningar som ges av tutorerna i början av smågruppstimmarna. Observera att du ska välja antingen de aktiva eller de intensiva smågruppsövningarna. Undervisningen i de aktiva smågruppsövningarna hålls i kortare pass under flera vardagskvällar, medan den intensiva kursen hålls under ett veckoslut med längre pass. Så oberoende hurdan din inlärningsstil är passar smågruppsövningarna dig!

År 2021 erbjuds det även för första gången en möjlighet att ytterliga fördjupa sig i inträdeslitteraturens knepigare delar med hjälp av den fördjupande kursen, som ingår i det fördjupande prepkurspaketet. De som går kursen erbjuds tre tilläggstimmar som är skräddarsydda enligt deltagarnas behov och önskemål. Deltagarna får en möjlighet att i lugnare takt gå igenom sådant som blivit oklart från smågruppsövningarna och litteraturen samt ställa våra erfarna tutorer ytterligare frågor. Deltagarna av kursen utdelas dessutom ett tilläggskompendium som innehåller en sammanfattning av de fördjupande lektionerna. Intensiva smågruppsövningar 14.-16.5: De intensiva smågruppsövningarna har samma innehåll som de aktiva men undervisningen hålls i ett längre pass under ett veckoslut, från fredag kväll till söndag kväll.

Simulerade inträdesprov 8.5, 20.5: Under prepkursen ordnas två simulerade inträdesprov. Syftet med dessa är att deltagarna ska få en inblick i hur det egentligen är att skriva ett inträdesprov. Deltagarna kan testa sina färdigheter och märka vad de redan kan och vad de ännu behöver repetera. Proven stöder inlärningen utmärkt och ger en extra kick till läsningen.

Avslutande tillfälle 21.5.: Prepkursen avslutas med ett feedbacktillfälle, där du har möjlighet att ge kritik och beröm samt förbättringsförslag. Tutorerna går även igenom uppgifterna i det andra simulerade inträdesprovet och ger allmän feedback om provresultatet och prepkursisternas svar. Det här är även ett utmärkt tillfälle att fråga tutorerna de sista tipsen för hur man förbereder sig för inträdesprovet eller bara få lite extra stöd.

Alla prepkursens delar ordnas beroende på läge antingen fysiskt i centrala Helsingfors eller på distans. Noggrannare information kommer att anges under våren.

 

Priser:

Prepkurspaket (innefattar svarsteknikkurs, aktiv/intensiv smågruppsövning, båda simulerade inträdesproven, Q&A och prepkursmappen)

*Early bird 490€ 

Prepkurspaketet 510€

Sista chansen-pris 530 €

 

Fördjupande prepkurspaketet 570€  

 

Svarsteknikkurs 100€

Smågruppsövningar (aktiv/intensiv) 400€

Simulerat inträdesprov 30 €/st. 

Materialpaket (Q&A + prepkursmapp) 60€ i samband med smågruppsövningar, 100€ för övrigt

Prepkursmapp 60 €

Q&A 60€

 

*Early bird-erbjudandet är i kraft 28.1.-7.3.

Observera även att du måste ha betalat för prepkursen senast 7.3. för att ta del av Early bird-erbjudandet. För anmälningar som mottas mellan 8.3.-28.3 gäller priset för prepkurspaketet. ”Sista chansen”-anmälningar efter 28.3 tas emot fram till 13.4 till priset 530€.

 

Anmälan öppnar den 28.1. kl 14 och stänger 13.4 kl. 23.59. Anmälan sker på Codex hemsida (www.codex.fi).

 

Prepkursens datum: 

Prepkursanmälan öppnar 28.1.

Prepkursinfo 27.2.

Den gemensamma ansökan öppnar 17.3.

Den gemensamma ansökan stänger 31.4.

Svarsteknikkurs 15.-16.4./22.-23.4.

Inledande tillfälle för prepkursen 26.4.

Aktiva smågruppsövningar + fördjupande kurs 3-7.5, 10-12.5, 14.5, 17-19.5

Simulerat inträdesprov 1 8.5 Intensiva smågruppsövningar 14.-16.5.

Simulerat inträdesprov 2 20.5 Avslutande tillfälle 21.5

Juridiska fakultetens inträdesprov 24.5

 

Datumet för när juridiska fakultetens svenskspråkiga urvalsmaterial publiceras har inte ännu fastställts.  

 

Prepkursinfo ordnas den 27.2 i webinarieform via Zoom. Under infotillfället får du veta mer om prepkursen och höra hur det är att söka in till juridiska fakulteten och studera där. I samband med infotillfället ordnas det också en paneldiskussion, där du får höra om hur det är att arbeta som jurist inom olika branscher.