Innehåll, pris och anmälan

Vissa lär sig genom att läsa, andra genom att lyssna, och en del genom att göra något själv. På Codex prepkurs finns något för alla.

På prepkursen lär du dig både innehållet i inträdesböckerna och den ytterst viktiga svarstekniken i inträdesprovet. Dessutom får du chansen att testa dina kunskaper i simulerade prov före själva inträdesprovet.

Prepkursen består av följande delar (vänligen notera att datumen är preliminära och Codex förbehåller sig rätten att ändra datumen):

Svarsteknikkurs 14.-15.4. eller 20.-21.4.: Kursen varar i två dagar, antingen 14.-15.4. eller 20.-21.4, det vill säga en grupp har undervisning under 14.-15. och den andra 20.-21. Kursen ordnas före inträdeslitteraturen publiceras. Under kursen blir deltagarna bekanta med hurdana frågor det brukar ställas i inträdesprovet samt med grunderna för den juridiska svarstekniken, som är avgörande att behärska i inträdesprovet. Svarstekniken kan vara svårbemästrad i början men det är oerhört viktigt att bygga upp ett logiskt svar under inträdesprovet.

Inledande tillfälle för prepkursen 28.4: På tillfället berättar rekryteringschefen allt som är viktigt att veta om under vårens lopp, som exempelvis prepkursens exakta tidtabeller. På tillfället kommer även gästföreläsare att presentera sina bästa lästips och knep för hur man kan hålla motivationen uppe under läsandet. 

Aktiva smågruppsövningar 4.-8.5, 12.-15.5. och 18.-20.5.: Smågruppsövningarna motsvarar den tidigare rättsfallslösningskursen, men nu ligger fokus på att deltagarna får lösa många olika typer av uppgifter som kan komma i urvalsprovet. Smågruppsövningarna utgör huvuddelen av prepkursen. Under smågruppsövningarna delas deltagarna in i mindre grupper där de med ledning av våra kunniga tutorer fördjupar sig i den knepiga svarstekniken. Tutorerna går igenom inträdeslitteraturen på lektionerna och de utgör således ett utmärkt tillfälle för deltagarna att ställa frågor och diskutera svåra ämnen som kommit upp i litteraturen. Deltagarna får även göra olika typer av uppgifter som baserar sig på inträdeslitteraturen och genom detta lär de sig att tillämpa sitt kunnande i praktiken. Inlärningen stöds av miniföreläsningar som ges av tutorerna i början av smågruppstimmarna. Observera att du ska välja antingen de aktiva eller de intensiva smågruppsövningarna. Undervisningen i de aktiva smågruppsövningarna hålls i kortare pass under flera vardagskvällar, medan den intensiva kursen hålls under ett veckoslut med längre pass. Så oberoende hurdan din inlärningsstil är passar smågruppsövningarna dig!

Intensiva smågruppsövningar 16.-17.5: De intensiva smågruppsövningarna har samma innehåll som de aktiva men undervisningen hålls som sagt i längre pass under ett veckoslut. 

Simulerade inträdesprov 2st: Under prepkursen ordnas två simulerade inträdesprov. Syftet med dessa är att deltagarna ska få en inblick i hur det egentligen är att skriva ett inträdesprov. Deltagarna kan testa sina färdigheter och märka vad de redan kan och vad de ännu behöver repetera. Proven stöder inlärningen utmärkt och ger en extra kick till läsningen. Datumen för de simulerade inträdesproven kommer att bekräftas inom kort. 

Avslutande tillfälle 22.5.: Prepkursen avslutas med ett feedbacktillfälle i form av frukost, där du har möjlighet att ge kritik och beröm samt förbättringsförslag. Tutorerna går även igenom uppgifterna i det andra simulerade inträdesprovet och ger allmän feedback om provresultatet och prepkursisternas svar. Det här är även ett utmärkt tillfälle att fråga tutorerna de sista tipsen för hur man förbereder sig för inträdesprovet eller bara få lite extra stöd.

Alla kursens delar ordnas i centrala Helsingfors. Exakta lokaler meddelas under våren. 

Priser:

Prepkurspaket (innefattar svarsteknikkurs, aktiv/intensiv smågruppsövning, båda simulerade inträdesproven och prepkursmappen)

*Early bird 490€ 

Prepkurspaketet 510€

Sista chansen-pris 530 €

Svarsteknikkurs 90€

Smågruppsövningar (aktiv/intensiv) 375€

Simulerat inträdesprov 30 €/st. 

Prepkursmapp 60 €

Prepkursmapp i samband med smågruppsövningar 30 €

*Early bird-erbjudandet är i kraft 30.1.-8.3.

Observera även att du måste ha betalat för prepkursen senast 8.3. för att ta del av Early bird-erbjudandet. För anmälningar som mottas mellan 9.3.-29.3 gäller priset för prepkurspaketet. ”Sista chansen”-anmälningar efter 29.3 tas emot fram till 5.4 till priset 530€. 

Anmälan öppnar den 30.1. kl 14 och stänger 5.4 kl. 23.59. Anmälan sker på Codex hemsida (www.codex.fi).

Prepkursens datum: 

Prepkursanmälan öppnar 30.1.

Prepkursinfo 29.2.

Den gemensamma ansökan öppnar 18.3.

Den gemensamma ansökan stänger 1.4.

Svarsteknikkurs 14.-15.4./20.-21.4.

Böckerna publiceras 27.4.

Inledande tillfälle för prepkursen 28.4.

Aktiva smågruppsövningar 4.-8.5, 12.-15.5. och 18.-20.5.

Intensiva smågruppsövningar 16.-17.5.

Avslutande tillfälle 22.5

Juridiska fakultetens inträdesprov 26.5

Prepkursinfo ordnas 29.2 i Codex klubblokal Albertsgatan 29 B. Under infotillfället får du veta mer om prepkursen och höra hur det är att söka in till juridiska fakulteten och studera där. Du får även höra om hur det är att arbeta som jurist inom olika branscher. På kvällen ordnas en middag där vinnarna i uppsatstävlingen publiceras. Middagen är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med framtida studiekompisar under avslappnade omständigheter. Priset för middagen är 10 euro. Anmälningar till dessa tas emot per epost till adressen prepkurs@codex.fi. Meddela även eventuella allergier eller specialdieter i samband med anmälan.