Innehåll, pris och anmälan

Vissa lär sig genom att läsa, andra genom att lyssna, och en del genom att göra något själv. På Codex prepkurs finns något för alla.

På prepkursen lär du dig både innehållet i inträdesböckerna och den ytterst viktiga svarstekniken i inträdesprovet. Dessutom får du chansen att testa dina kunskaper i simulerade prov före själva inträdesprovet.

Prepkursen består av följande delar (vänligen notera att datumen är preliminära och Codex förbehåller sig rätten att ändra datumen):

1. Svarsteknikkurs 3-4.4.2019/8-9.4.2019: Svarsteknikkursen ordnas några dagar före urvalsprovslitteraturen publiceras. Kursens målsättning är att deltagarna lär sig hurdana typs frågor som kan ställas i inträdesprovet och grunderna till hur dessa frågor ska besvaras.

2. Informationstillfälle 11.4.2019: På informationstillfället presenterar rekryteringschefen exakta tidtabellen för prepkursen, går igenom närmare detaljer om kursen och saker du behöver veta under vårens lopp. Studeranden som har inträdessökandet i färskt minne delar med sig sina bästa lästips och berättar hur man ska hålla motivationen uppe under inträdesvåren.

3. Rättsfallslösningskursen 17.4-8.5.2019 eller 4-5.5.2019: Rättsfallslösningskursen utgör huvuddelen av prepkursen. Under kursen delas deltagarna in i mindre grupper där de med tutorer löser rättsfall och får öva sig djupare på svarstekniken man ska använda i inträdesprovets rättsfall. Denna teknik kan vara knepig att förstå i början men är väldigt viktig för att kunna bygga upp ett logiskt och bra svar under inträdesprovet. På rättsfallslösningskursen utgår man från urvalsprovslitteraturen. Du får på ett tillämpande sätt öva dig på rättsfall och diskutera dessa i små grupper med tutorer som stöder dig. Notera att du ska välja antingen den aktiva eller den intensiva rättsfallslösningskursen. På den aktiva kursen hålls undervisningen i kortare pass under flera vardagskvällar (mellan 16.30-21.00) medan den intensiva kursen hålls under ett veckoslut (lördag-söndag) med längre pass. Den intensiva kursen är i första hand avsedd för personer som bor utanför huvudstadsregionen.

4. Simulerade inträdesprov 27.4. och 9.5.2019: Under kursen ordnas två simulerade inträdesprov. Idén med de simulerade inträdesproven är att du ska få ett litet smakprov på hurudant det riktiga provtillfället är. I proven kan du testa dina egna kunskaper, märka vad du kan bra och vad du har att förbättra. Proven är alltså ett mycket bra tillfälle att kontrollera hur bra du kan din sak!

5. Feedbacktillfälle 10.5.2019: Kursen avslutas med ett feedbacktillfälle i form av frukost, där du har möjlighet att ge ros, ris och förbättringsförslag, samt få feedback på det andra simulerade inträdesprovet. Här kan du också fråga och söka stöd från tutorerna under sista spurten före urvalsprovet!

Alla delar av kursen ordnas i centrala Helsingfors. Exakta lokaler meddelas under våren.

Prepkursens innehåll och pris:

Prepkurspaket                                  510 EUR

Prepkurspaket – Early bird*          485 EUR

Svarsteknikkurs                               90 EUR

Rättsfallslösningskurs                     375 EUR

Simulerat inträdesprov                   30 EUR

Prepkursmapp i samband med      30 EUR

rättsfallslösningskursen

Prepkursmapp                                  60 EUR

 *Early Bird-erbjudandet är i kraft 28.1. – 1.3.

I prekurspaketet ingår svarsteknikkursen, rättsfallslösningskursen, två simulerade inträdesprov och prekursmappen.

Prepkursens datum:

Den gemensamma ansökan öppnar        20.3.

Den gemensamma ansökan stänger            3.4.

Svarsteknikkurs                                           3-4.4./8-9.4.

Urvalsprovslitteraturen publiceras           10.4.

Informationstillfälle                                    11.4.

Aktiv rättsfallslösningskurs                       17.4-8.5.

Simulerat inträdesprov                               27.4.

Intensiv rättsfallslösningskurs                  4.5-5.5.

Simulerat inträdesprov                               9.5.

Feedbacktillfälle                                          10.5.

Juridiska fakultetens inträdesprov           14.5.

Anmälan öppnar den 28.1. kl. 12 och stänger 31.3. kl. 23.59. Anmälan sker här.

Seminarium för inträdessökande ordnas 23.2. På kvällen ordnas även en sits för inträdessökanden. Priset för sitsen är 10 euro. Anmälningar tas emot per epost till adressen prepkurs@codex.fi. Meddela eventuella allergier eller specialdieter i samband med anmälan.