Under sommaren 2009 grundade tre filmintresserade codexare en filmklubb för att fylla det tomrum som avsaknaden av konst och kultur länge utgjort i Codex programverksamhet. Filmklubben döptes (över)innovativt till ”Iura Novit Cinema”, som kan översättas till “Film(konst) känner rätten”, men namnet kom att förkortas till INC. Målsättningen är att göra verksamheten till en etablerad del av Codex interna klubbverksamhet och regelbundet ordna filmrelaterat program.

INC arrangerar filmkvällar med tillhörande tilltugg och efterföljande diskussion. Till filmklubbens repertoar hör kvalitetsfilm från alla tider och genrer – allt från gamla hollywoodklassiker till modern indiefilm. Och underliga europeiska konstfilmer… och våldsamma asiatiska splatters…

Filmklubben hoppas att flera codexare orkar slita sig loss från sina tentböcker och eventuella andra plikter och bekanta sig med film, som vi i Iura Novit Cinema anser vara den ädlaste av konstformer.

© Juristklubben Codex rf