Innehåll och pris

Vissa lär sig genom att läsa, andra genom att lyssna, och de tredje genom att göra något själv. På Codex prepkurs finns något för alla.

På prepkursen lär du dig både innehållet i inträdesböckerna och den ytterst viktiga svarstekniken i inträdesprovet. Dessutom får du chansen att testa dina kunskaper i simulerade prov före själva inträdesprovet.

Prepkursen består av följande delar: (vänligen notera att datumen är preliminära och Codex förbehåller sig rätten att ändra datumen)

1. Inledning till prepkursen: På det inledande tillfället dras prepkursen igång med ett infopaket om den kommande våren. Rekryteringschefen presenterar prepkursen och går igenom närmare detaljer om kursen och saker du behöver veta under vårens lopp. Studeranden som har inträdessökandet i färskt minne delar med sig sina bästa lästips och ger en första introduktion till rättsfallslösning. Dessutom bjuds på en motivationsföreläsning om hur du håller läsivern uppe under inträdesvåren! Det inledande tillfället ordnas den 11 april 2017.

2. Föreläsningsserie 18-28.4.2017: Prepkursen består av två huvuddelar, varav den första är föreläsningsserien som hålls i april. På föreläsningsserien får erfarna jurister igenom det centrala innehållet i inträdesböckerna och förklarar i detalj de allra svåraste delarna. Föreläsningarna hålls alla vardagskvällar mellan kl. 17-20.30 och fungerar som ett bra dtöd vid sidan om det egna läsandet av inträdeslitteraturen. Föreläsningarna är också ett perfekt tillfälle att ställa frågor om sådant som blivit oklart då du läst på egen hand. Det lönar sig att försöka hinna läsa igenom inträdeslitteraturen; då får du mest ut av kursen!

3. Rättsfallslösningskursen 3-17.5.2017 eller 6-7.5.2017: Rättsfallslösningskursen är den andra huvuddelen av prepkursen. Under kursen delas deltagarna in i mindre grupper där de med tutorer löser rättsfall och lär sig svarstekniken man ska använda i inträdesprovets rättsfall. Denna teknik kan vara knepig att förstå i början men är väldigt viktig för att kunna bygga upp ett logiskt och bra svar under inträdesprovet. På rättsfallslösningskursen utgår man alltså från samma material som på föreläsningsserien, men på ett mer tillämpande sätt då du får öva dig på rättsfall och diskutera detta i små grupper med tutorer som stöder dig. Märk att du ska välja antingen den aktiva eller den intensiva rättsfallslösningskursen. På den aktiva kursen hålls undervisningen i kortare pass under flera vardagskvällar (mellan 16.30-21.00) medan den intensiva kursen hålls under ett veckoslut med längre pass. Den intensiva kursen är i första hand avsedd för personer som bor utanför huvudstadsregionen.

4. Simulerade inträdesprov: Under kursen ordnas två simulerade inträdesprov: ett efter föreläsningsserien och ett efter rättsfallslösningskursen. Idén med de simulerade inträdesproven är att du ska få ett litet smakprov på hurudant det riktiga provtillfället är. I proven kan du testa dina egna kunskaper och märka vad du kan bra och vad har att förbättra. Proven är alltså ett mycket bra tillfälle att kontrollera hur bra du kan din sak! De simulerade inträdesproven ordnas 29.4. och 18.5.2017.

Kursen avslutas med ett feddbacktillfälle i form av frukost den 19 maj var du har möjlighet att de ros, ris och förbättringsförslag samt få feedback från det andra simulerade inträdesprovet. Här kan du också fråga och söka stöd från tutorerna under sista spurten före urvalsprovet!

Föreläsningsserien och rättsfallslösningskursen kompletterar varandra under prepkursen så det lönar sig alltså att välja båda två då du anmäler dig.

Alla delar av kursen ordnas i centrala Helsingfors. Exakta lokaler meddelas i februari.

Pris:

Prepkurspaketet: 575 € (innehåller föreläsninsserien, antingen den aktiva eller intensiva rättsfallslösningskursen, två simulerade inträdesprov och prepkursmappen, värde 675 €)

Föreläsningsserien: 320 €

Rättsfallslösningskursen: 280 €

Simulerat inträdesprov (ett (1) tillfälle): 25 €

Prepkursmappen i samband med föreläsningsserien eller rättsfallslösningskursen: 25 €

Prepkursmappen för personer som inte deltar på prepkursen: 50 €

Förmånligt EARLY BIRD-erbjudande för dem som anmäler sig och betalar före 7.3.2017: Hela prepkurspaketet för 525 €