Innehåll, pris och anmälan

Vissa lär sig genom att läsa, andra genom att lyssna, och de tredje genom att göra något själv. På Codex prepkurs finns något för alla.

På prepkursen lär du dig både innehållet i inträdesböckerna och den ytterst viktiga svarstekniken i inträdesprovet. Dessutom får du chansen att testa dina kunskaper i simulerade prov före själva inträdesprovet.

Anmälan till Codex Prepkurs:

Anmäl dig här!

Prepkursen består av följande delar:

  1. Inledning till prepkursen: På det inledande tillfället dras prepkursen igång med ett infopaket om den kommande våren. Rekryteringschefen presenterar prepkursen och går igenom närmare detaljer om kursen och saker du behöver veta under vårens lopp. Dessutom bjuds på en motivationsföreläsning om hur du håller läsivern uppe under inträdesvåren! Det inledande tillfället ordnas den 12 april 2018.
  2. Svarsteknikkurs 9/10.4: Under svarsteknikkursen ges en introduktion till rättsfallslösning. Under kursen kommer svarstekniken att presenteras samt inträdessökandena kommer att få öva att svara på rättsfall. Därtill övas även det även på att svara på andra sorts juridiska frågor, såsom bland annat definitioner och essäfrågor.
  3. Rättsfallslösningskursen 16.4-4.5.2018 eller 4-6.5.2018: Rättsfallslösningskursen är huvuddelen av prepkursen. Under kursen delas deltagarna in i mindre grupper där de med tutorer löser rättsfall och får öva sig ännu djupare på svarstekniken man ska använda i inträdesprovets rättsfall. Denna teknik kan vara knepig att förstå i början men är väldigt viktig för att kunna bygga upp ett logiskt och bra svar under inträdesprovet. På rättsfallslösningskursen utgår man från urvalsprovslitteraturen och på ett tillämpande sätt får du öva dig på rättsfall och diskutera detta i små grupper med tutorer som stöder dig. Märk att du ska välja antingen den aktiva eller den intensiva rättsfallslösningskursen. På den aktiva kursen hålls undervisningen i kortare pass under flera vardagskvällar (mellan 16.30-21.00) medan den intensiva kursen hålls under ett veckoslut (fredag-söndag) med längre pass. Den intensiva kursen är i första hand avsedd för personer som bor utanför huvudstadsregionen.
  4. Simulerade inträdesprov: Under kursen ordnas två simulerade inträdesprov. Idén med de simulerade inträdesproven är att du ska få ett litet smakprov på hurudant det riktiga provtillfället är. I proven kan du testa dina egna kunskaper och märka vad du kan bra och vad har att förbättra. Proven är alltså ett mycket bra tillfälle att kontrollera hur bra du kan din sak! De simulerade inträdesproven ordnas 28.4. och 8.5.2018.
  5. Kursen avslutas med ett feedbacktillfälle i form av frukost den 9 maj var du har möjlighet att de ros, ris och förbättringsförslag samt få feedback från det andra simulerade inträdesprovet. Här kan du också fråga och söka stöd från tutorerna under sista spurten före urvalsprovet!

Alla delar av kursen ordnas i centrala Helsingfors. Exakta lokaler meddelas under våren.

Pris:

Prepkurspaketet 500 EUR

  • Svarsteknikkurs
  • Aktiv/intensiv rättsfallslösningskurs
  • 2 simulerade inträdesprov
  • Prepkursmapp

Enskilda delar:

Svarsteknikkurs 70 EUR

Rättsfallslösningskurs 375 EUR

Simulerat inträdesprov 30 EUR

Prepkursmapp 30 EUR

Prepkursmapp för utomstående 60 EUR

 

Prepkursvillkor