Vissa lär sig genom att läsa, andra genom att lyssna, och en del genom att göra något själv. På Codex prepkurs finns något för alla!

På prepkursen lär du dig både innehållet i inträdesböckerna och den ytterst viktiga svarstekniken i inträdesprovet. Dessutom får du chansen att testa dina kunskaper i simulerade prov före själva inträdesprovet.

Nedan följer information angående prepkursens olika delar, prissättning, datum samt coronapandemins inverkan på prepkursen.

 

Prepkursens olika delar

Vänligen notera att datumen är preliminära och Codex förbehåller sig rätten att ändra datumen. 

 

Svarsteknikkurs – 13-14.4 eller 19-20.4

Kursen varar i två dagar, antingen 13-14.4 eller 19-20.4, det vill säga en grupp har undervisning under 13-14.4 och den andra 19-20.4. Kursen ordnas innan själva inträdesprovslitteraturen publiceras. Under kursen blir deltagarna bekanta med hurdana frågor det brukar ställas i inträdesprovet samt med grunderna för den juridiska svarstekniken, som är avgörande att behärska i inträdesprovet. Svarstekniken kan vara svårbemästrad i början men det är oerhört viktigt att bygga upp ett logiskt svar med ändamålsenlig disposition under inträdesprovet.

 

Prepkursens inledande tillfälle – 25.4

På tillfället berättar rekryteringschefen allt som är viktigt att veta om under inträdesvårens lopp, som exempelvis prepkursens exakta tidtabeller och program. Under tillfället kommer även gästföreläsare att presentera sina bästa lästips och knep för hur man kan hålla motivationen uppe under läsandet. 

 

Aktiva smågruppsövningar – 2-6.5, 9-12.5, 16-18.5

Smågruppsövningarna motsvarar den tidigare rättsfallslösningskursen, men nu ligger fokus på att deltagarna får lösa många olika typer av uppgifter som kan komma i urvalsprovet. Smågruppsövningarna utgör huvuddelen av prepkursen. Under smågruppsövningarna delas deltagarna in i mindre grupper där de med ledning av våra kunniga tutorer fördjupar sig i den knepiga svarstekniken. Tutorerna går igenom inträdeslitteraturen på lektionerna och de utgör således ett utmärkt tillfälle för deltagarna att ställa frågor och diskutera svåra ämnen som kommit upp i litteraturen. Deltagarna får även göra olika typer av uppgifter som baserar sig på inträdeslitteraturen och genom detta lär de sig att tillämpa sitt kunnande i praktiken. Inlärningen stöds av miniföreläsningar som ges av tutorerna i början av smågruppslektionerna. Observera att du ska välja antingen de aktiva eller de intensiva smågruppsövningarna. Undervisningen i de aktiva smågruppsövningarna hålls i kortare pass under flera vardagskvällar, medan den intensiva kursen hålls under ett veckoslut med längre pass. Således erbjuder vi två olika alternativ av smågruppsövningar, varav du kan välja den som passar din inlärningsstil bäst!

 

Fördjupande kurs – 2-6.5, 9-12.5, 16-18.5

Vi ordnar även en s.k. fördjupad kurs för dig som känner för att fördjupa dig ytterligare i inträdesprovslitteraturens knepigare delar. Deltagarna på den fördjupande kursen erbjuds tre tilläggstimmar som är skräddarsydda enligt deltagarnas behov och önskemål. Deltagarna får en möjlighet att i lugnare takt gå igenom sådant som blivit oklart från smågruppsövningarna och litteraturen samt ställa våra erfarna tutorer ytterligare frågor. Deltagarna av kursen utdelas dessutom ett tilläggskompendium som innehåller en sammanfattning av det som behandlats under de fördjupande lektionerna.

 

Intensiva smågruppsövningar – 13-15.5

De intensiva smågruppsövningarna har samma innehåll som de aktiva smågruppsövningarna, men undervisningen hålls i längre pass under ett veckoslut, från fredag kväll till söndag kväll.

 

Simulerade inträdesprov – 7.5 och 19.5

Under prepkursen ordnas två simulerade inträdesprov. Syftet med de simulerade inträdesproven är att deltagarna får testa sina färdigheter och inse vad de redan kan och vad som ännu kräver repetition. Samtidigt får inträdessökandena en inblick i själva inträdesprovssituationen. Proven stöder inlärningen utmärkt samt ger en extra motivationskick till läsningen. 

 

Avslutande tillfälle – 20.5

Prepkursen avslutas med ett feedback tillfälle, där tutorerna går igenom uppgifterna i det andra simulerade inträdesprovet och ger allmän feedback om provresultatet och prepkursisternas svar. Detta är ett utmärkt tillfälle för deltagarna att fråga tutorerna de sista frågorna innan inträdesprovet både vad avser urvalsprovslitteraturen, men även vad avser sista tipsen och peppen inför inträdesprovet. Under tillfället har deltagarna även möjlighet att ge ris och ros om kursen samt eventuella förbättringsförslag.

 

 

Coronapandemins inverkan på kursen

Med hänsyn till det aktuella pandemiläget och de rekommendationer och restriktioner myndigheterna utfärdat, planeras prepkursen år 2022 att förverkligas traditionsenligt på plats i Codex klubblokal (Albertsgatan 29 B). Prepkursen kommer inte att ordnas på distans. Juristklubben Codex r.f. följer ständigt med pandemilägets utveckling och agerar enligt gällande restriktioner och rekommendationer, samt förbehåller sig rätten till ändringar vad avser prepkursens förverkligande.

 

 

Prepkursens pris

Prepkurspaket (innefattar svarsteknikkursen, aktiva/intensiva smågruppsövningarna, båda simulerade inträdesproven, prepkursmappen, Q&A och Quizlet). Observera att det för anmälningar som mottas mellan 8.3–28.3 gäller priset för prepkurspaketet. ”Sista chansen!”-anmälningar efter 28.3 tas emot fram till 11.4 till priset 540€. 

Prepkurspaketet – 520€

Sista chansen! -pris – 540 €

Fördjupande prepkurspaket (innefattar det ordinarie prepkurspaketet och den fördjupande kursen) – 590€

Svarsteknikkurs100€

Smågruppsövningar & materialpaket (innefattar aktiva/intensiva smågruppsövningar, simulerade inträdesproven, prepkursmappen samt tillgång till Q&A och Quizlet) – 460€

Smågruppsövningar (innefattar aktiva/intensiva smågruppsövningar, simulerade inträdesproven och tillgång till Q&A) – 400€

Simulerade inträdesprov – 50 €/prov

Materialpaket (innefattar prepkursmappen samt tillgång till Q&A och Quizlet) – 110€

Prepkursmapp – 80 €

Prepkursmappen innefattar sammanfattningar av inträdesprovslitteraturen samt definitionslistor på viktiga begrepp som inträdessökanden bör behärska. Vidare hör ett uppgiftskompendium med tillhörande facit till prepkursmappen.

Q&A & Quizlet – 60€

Q&A är en plattform där inträdessökande har möjlighet att fråga vad som helst för frågor avseende innehållet i inträdesprovslitteraturen, vilka våra tutorer, som undervisar i inträdesprovslitteraturens olika delområden, besvarar. Vi skapar även flashcards på Quizlet av viktiga begrepp och definitioner som finns i prepkursmappen, för att möjliggöra variation i inträdesprovsstuderandet för prepkursisterna.

 

Anmälningar till prepkursen tas emot fram till 11.4 kl. 23.59. 

 

 

Prepkursens datum

Prepkursanmälan öppnar – 28.1

Codex informationstillfälle för inträdessökande – 26.2.

Prepkursanmälan stänger – 11.4 kl.23:59.

Svarsteknikkurs – 13-14.4, 19-20.4.

Urvalslitteraturen publiceras – 21.4.

Prepkursens inledande tillfälle – 25.4.

Aktiva smågruppsövningar & fördjupande kurs – 2-6.5, 9-12.5, 16-18.5.

Simulerat inträdesprov 1 – 7.5.

Intensiva smågruppsövningar 13-15.5.

Simulerat inträdesprov 2 – 19.5.

Avslutande tillfälle – 20.5.

Juridiska fakultetens inträdesprov – 23.5 kl.14-18

 

Juridiska fakultetens svenskspråkiga urvalsprovsmaterial publiceras 21.4.2022.

© Juristklubben Codex rf