I Juristklubben Codex stadgar står följande om klubbens ändamål;

Klubbens ändamål är att verka bland svenskspråkiga jurisstuderande vid Helsingfors universitet. Den strävar till att bibringa medlemmarna juridiska insikter, tillvarata deras gemensamma intressen bl.a. beträffande studier, övrig utbildning och arbetsmöjligheter samt stärka kamratskapet bland medlemmarna (3 §).

Den mångsidiga intressebevakningen sker främst inom universitetsvärlden men även på andra håll. Se på menyn till vänster för närmare information om Codex intressebevakning.

© Juristklubben Codex rf