Stadgar

Stadgar 2017

Juristklubben Codex r.f:s stadgar, godkända av allmänna mötet 6/2017.