Material

Svarsteknik

Introduktion till svarsteknik 2018

 

Aktiv rättsfallslösningskurs

Aktiv rättsfallslösning – Gruppvis

Gruppindelning aktiv rättsfallslösningskurs

Tidtabell för den aktiv rättsfallslösningskursen

 

Intensiv rättsfallslösningskurs

Gruppindelning för intensiv rättsfallslösningskurs

Tidtabell för den intensiva rättsfallslösningskursen

 

Instruktioner för inlämningsuppgiftern: 

Viktig information

 

Inlämningsuppgifter: 

Inlämningsuppgift 1 – EU 1

Inlämningsuppgift 2 – EU 2

Inlämningsuppgift 3 – EU 3

Inlämningsuppgift 4 – Civil 1

Inlämningsuppgift 5 – Civil 2

Inlämningsuppgift 6 – Civil 3

Inlämningsuppgift 7 – Civil 4

Inlämningsuppgift 8 – Civil 5

Inlämningsuppgift 9 – Civil 6

Inlämningsuppgift 10 – Civil 7

 

Svarspapper: 

Svarspapper

 

EU 1: 

EU 1 – Inlämningsuppgift – Facit

EU 1 – Uppgifter

EU 2: 

EU 2 – Inlämningsuppgift – Facit

EU 2 – Uppgifter och Facit

EU 3: 

EU 3 – Inlämningsuppgift – Facit

EU 3 – Uppgifter och Facit

Civil 1: 

Civil 1 – Inlämningsuppgift – Facit

Civil 1 – Uppgifter och Facit

Civil 2: 

Civil 2 – Inlämningsuppgift – Facit

Civil 2 – Uppgifter och Facit

Civil 3: 

Civil 3 – Inlämningsuppgift – Facit

Civil 3 – Uppgifter och Facit

Civil 4: 

Civil 4 – Inlämningsuppgift – Facit

Civil 4 – Uppgifter och Facit

Civil 5: 

Civil 5 – Inlämningsuppgift – Facit

Civil 5 – Uppgifter

Civil 6: 

Civil 6 – Inlämningsuppgift – Facit

Civil 6 – Uppgifter och Facit

Civil 7: 

Civil 7 – Inlämningsuppgift – Facit

Civil 7 – Inlämningsuppgift 10 – Lösning med likvidation

Civil 7 – Uppgifter och Facit 

Sammanfattning som uteblivit ur prepkursmappen: 

Sammanfattning 4.6 & 4.7