Material

Svarsteknik

Introduktion till svarsteknik 2018

 

Aktiv rättsfallslösningskurs

Aktiv rättsfallslösning – Gruppvis

Gruppindelning aktiv rättsfallslösningskurs

Tidtabell för den aktiv rättsfallslösningskursen

 

Intensiv rättsfallslösningskurs

Gruppindelning för intensiv rättsfallslösningskurs

Tidtabell för den intensiva rättsfallslösningskursen

 

Instruktioner för inlämningsuppgiftern: 

Viktig information

 

Inlämningsuppgifter: 

Inlämningsuppgift 1 – EU 1

Inlämningsuppgift 2 – EU 2

Inlämningsuppgift 3 – EU 3

Inlämningsuppgift 4 – Civil 1

 

Svarspapper: 

Svarspapper