Material från prepkursens inledande tillfälle 25.4:

Prepkursens inledande tillfälle 25.4 powerpoint

Föreläsning i studieteknik 25.4 powerpoint

 

Motivationsvideo av Camilla Kylander:

Lösenord till videon: Minjon2022

 

Smågruppsövningarnas gruppindelningar och tidtabeller:

Gruppindelning smågruppsövningar 2022

Aktiva smågruppsövningar 2022 – tidtabell och deadlines

Intensiva smågruppsövningar 2022 – tidtabell och deadlines

Fördjupande kurs aktiva smågruppsövningar 2022 – tidtabell och deadlines

 

Tutorernas kontaktuppgifter och undervisningsområden:

Tutorernas undervisningsområden och kontaktuppgifter 2022

 

Deltagande på distans på Codex prepkurs vid undantagssituationer:

Juristklubben Codex rf:s utlåtande avseende deltagande på distans på Codex prepkurs vid undantagssituationer

 

Länk till Quizlet-plattformen:

Quizlet

Lösenord: supergulish2022

 

Instruktioner för inlämningsuppgifterna: 

Viktiga instruktioner till smågruppsövningarnas inlämningsuppgifter

 

Inlämningsuppgifter:

Inlämningsuppgift RND 1

Inlämningsuppgift RND 2

 

Inlämningsuppgift EU 1

Inlämningsuppgift EU 2

Inlämningsuppgift EU 3

Inlämningsuppgift EU 4

 

Inlämningsuppgift PRIVAT 1

Inlämningsuppgift PRIVAT 2

Inlämningsuppgift PRIVAT 3

 

Modellsvar till inlämningsuppgifterna:

Modellsvar RND 1

Modellsvar RND 2

 

Modellsvar EU 1

Modellsvar EU 2

Modellsvar EU 3

Modellsvar EU 4

 

Modellsvar PRIVAT 1

Modellsvar PRIVAT 2

Modellsvar PRIVAT 3

 

Material från smågruppsövningarna:

RND 1 – Lektionsmaterial

RND 1 – Lektionsmaterial

RND 2 – Presentation

RND 2 – Lektionsuppgifter

RND 2 – Lektionsuppgifter modellsvar

 

EU – Lista på artiklar

EU 1 – Presentation

EU 1 – Lektionsuppgifter

EU 1 – Lektionsuppgifter modellsvar

EU 1 – Lektionsuppgifter

EU 2 – Presentation

EU 2 – Lektionsuppgifter + modellsvar

EU 3 – Presentation

EU 3 – Lektionsuppgifter + modellsvar

EU 4 – Lektionsuppgifter + modellsvar

 

PRIVAT 2 – Presentation

 

 

© Juristklubben Codex rf