Material

Svarsteknik

Introduktion till rättsfallslösning 2019

Aktiv rättsfallslösningskurs

Aktiv rättsfallslösning – Gruppvis

Gruppindelning för den aktiva rättsfallslösningskursen

Tidtabell för den aktiva rättsfallslösningskursen

Intensiv rättsfallslösningskurs

Gruppindelning för den intensiva rättsfallslösningskursen

Tidtabell för den intensiva rättsfallslösningskursen

Instruktioner för inlämningsuppgiftern: 

Viktig information

Svarspapper: 

Svarspapper

Inlämningsuppgifter:

Straff 1

Straff 2

Straff 3

Straff 4

Straff 5

Straff 6

Straff 7

Konsument 1

Konsument 2

Konsument 3

Resultaten från simulerade inträdesproven

Simu 1

Simu 2

Modellsvar för simu 1

Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 4

Uppgift 5

Modellsvar för simu 2

Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 4

Uppgift 5