Material

Studietips & motivation:

Föreläsning i studieteknik

Studieteknik PowerPoint

Gruppindelningen:

Gruppindelning prepkursen

Aktiva smågruppsövningar:

Tidtabell aktiv kurs

Intensiva smågruppsövningar:

Tidtabell intensiv

Instruktioner för inlämningsuppgifterna: 

Viktig information

Svarspapper: 

Svarspapper

Inlämningsuppgifter:

Inlämningsuppgift IRT 1

Inlämningsuppgift IRT 2

Inlämningsuppgift OF 1

Inlämningsuppgift OF 2

Inlämningsuppgift OF 3

Inlämningsuppgift SKA 1

Inlämningsuppgift SKA 2

Inlämningsuppgift SKA 3