Material

Vid sidan om prepkursens olika inlärningstillfällen har du som prepkursdeltagare även möjlighet att ta del av mycket material som är nyttigt då du läser på egen hand.

Prepkursmappen: Som tilläggsmaterial till prepkursen har du möjligheten att beställa prepkursmappen som huvudsakligen består av sammanfattningar av årets inträdeslitteratur. Mappen stöder dig i ditt läsande och hjälper dig att repetera, och innehåller bland annat en nyttig definitionslista där du hittar alla viktiga definitioner från böckerna på ett och samma ställe. Prepkursmappen innehåller även en rättsfallslösningsdel som innehåller rikligt med övningsuppgifter och tillhörande modellsvar samt allmänna tips för hur du löser rättsfall. Rättsfallslösningsdelen ger dig en chans att öva på uppgifter på egen hand och förbereda dig inför de simulerade proven och inträdesprovet. Mappen beställs genom anmälningsblanketten och är inte automatiskt en del av prepkursen. Ifall du köper hela prepkurspaketet får du dock mappen gratis!

PrepkursNet: Alla prepkursdeltagare får tillgång till PrepkursNet, som är prepkursens egna hemsidor. På prepkursnet hittar du prepkursmaterial, eventuella föreläsningsunderlag, aktuell information om kursen samt annat material som stöder dig vid sidan om själva prepkursen. På PrepkursNets forum har du också en värdefull möjlighet att ställa frågor till tutorerna angående inträdeslitteraturen.